Resum de la reunió de l’Àrea de Psicologia de l’Educació celebrada a Madrid, dia 26 de setembre de 2015Situació actual de la Divisió de Psicologia Educativa

Quines són les línies prioritàries d'acció en la definició del perfil del Psicòleg Educatiu.

Objectius de la Divisió:

 • Quines necessitats existeixen, què estam fent i què anam a fer.
 • Difondre: defensa de la figura del psicòleg educatiu com a professional de la salut en contexts educatius. No només d'aspectes cognitius sinó emocionals i conductuals. Cal contemplar com s'estan valorant per intervenir, avaluar o promocionar.

  El context educatiu és idoni per a la prevenció, la detecció i la ràpida intervenció per ser eficaços, des d'un marc multisistèmic (pares, professors, companys… al medi natural)

  Cal arribar a tot l'alumnat, no només als de necessitats educatives, sinó a l'alumnat amb tot tipus de necessitats.

Pretenem:

 • Donar respostes eficaces no només a problemes escolars. Tenim una formació i competències específiques que poden prevenir el fracàs de l'alumnat amb un altre tipus de problemàtica que no és cognitiva.
 • Fer visibles les nostres funcions i característiques (VEURE DOCUMENT “EL PERFIL DEL PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA” A LA VOCALIA EDUCATIVA DEL COPIB) . Accés a tot l'alumnat (no solament amb NEE) des de l'inici de l'escolarització fins que surten dels centres intervenint en tots els agents.
 • Identificar-los clarament (signar com a psicòlegs/ogues) no com a orientació).
 • Som psicòlegs, no docents.
 • Dur a terme un estudi per esbrinar la problemàtica detectada i atesa.
 • Mantenir contacte amb els interlocutors socials, organismes oficials, consells escolars, sindicats… i prémer també com és la percepció que tenen del nostre treball i de quines són la necessitats.
 • Accions de comunicació i divulgació (notes de premsa…).

Formació permanent:

 1. Per a tots els col·legis (conscienciació de la nostra labor).
 2. Específica i especialitzada (estudis, pràctiques… que s'estan duent a terme).
  • Dur a terme unes Jornades Tècniques en 2016.
  • Impulsar el Procediment d'Acreditació dels membres de la Divisió per evitar que en un futur en aquest tipus de procés hi tengui cabuda un altre tipus de professional.
  • Que la Psicologia Educativa existeixi com a especialitat no com a servei, legalment ara la figura del psicòleg no existeix, som professionals en orientació educativa (processos de sensibilització donat que és quelcom que les CCAA no tenen competència).

A més de tots aquests temes, després els diferents representants de l'àrea Educativa, ens reunim en grups de treball per discutir sobre:

 1. Problemes concrets en l'àmbit educatiu als quals es pot donar resposta des de la Psicologia Educativa.
 2. Propostes de millora d'aquesta realitat.
 3. Normatives de les Administracions Autonòmiques que regulen els Serveis d'Orientació Educativa i Detecció i Avaluació de l'alumnat NEAE i NEE.
 4. Objectius prioritaris 2015-2016.

(el manifestat per tots els grups ho recull i facilitarà la Coordinadora de l'Àrea de Psicologia de l'Educació).