Reunió amb els/les col·legiats/des d'Eivissa i Formentera per a explicar la nova Llei de Psicòleg General Sanitari

El passat 24 d'abril va tenir lloc a Eivissa la reunió amb els col·legiats pitiüsos, juntament amb el degà del COPIB, Javier Torres; el tresorer, Fernando Rivera; i la vocal d'Eivissa i Formentera, Minaya Benavente.

La finalitat de la reunió era poder resoldre, dins de les competències del COPIB, tots aquells dubtes que després de l'aprovació de l'esmena de la Llei 33/2011 del dia 28 de març d’enguany que fa referència a la possibilitat d’exercir com a psicòleg general sanitari, així com treballar de psicòleg dins de la salut pública, sense ser psicòleg clínic.

La reunió va ser un lloc de trobada entre nombrosos col·legiats on cadascun va poder exposar els seus casos particulars i dubtes. Des del COPIB es va donar tota la informació que hi ha en aquests moments per a resoldre aquests dubtes, malgrat moltes d’ells els haurà de resoldre la Conselleria de Salut.

Es va tornar a insistir en la necessitat de no deixar passar els terminis d'aquesta llei, que finalitza el 4 d'octubre de 2014, ja que tots aquells que no estiguin treballant d'acord a aquesta Llei hauran de fer el Màster de Psicòleg General Sanitari o no podran exercir com a tals.

La reunió va ser molt profitosa per a tots els assistents i es varen resoldre nombrosos casos de situacions concretes. Des del Col·legi es va instar a la necessitat que tots estiguem al corrent de la informació que es publica al web del COPIB, ja que si se'ns passen els terminis o desconeixem la llei, pot ser molt perjudicial per a poder exercir la nostra professió en un futur de la mateixa manera com molts ho estam fent fins ara.

Reunió Eivissa