Reunió de la Divisió de Psicologia d’Intervenció Social del Consell General de COPS a MadridEl passat 6 d'octubre de 2015, es va celebrar a Madrid la reunió amb la Divisió de Psicologia d'Intervenció Social, amb l'assistència del Vocal d'Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, D. Vicente Alcántara Aceituno.

Aquesta reunió es va desenvolupar aprofitant l'àmbit de celebració a la ciutat de Madrid de la I JORNADA TÈCNICA DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, els dies 6 i 7 d'octubre, que varen reunir a experts en la matèria procedents de tota la geografia nacional i dirigida a tots els professionals que treballen en l'àmbit de la Intervenció Social.

En primer lloc, la coordinadora de la Divisió de PISoc, Ana Mª Sánchez Alias, va agrair l'assistència a tots els vocals del territori nacional per la seva assistència a la I TROBADA ANUAL INTERTERRITORIAL DE PSIOC, passant a la lectura i aprovació del Memoràndum de la reunió de la Coordinadora de l'Àrea de Psicologia de la Intervenció Social, celebrada a Madrid, el dia 8 de novembre de 2014, i quedant la mateixa aprovada.


En relació al punt 2, es va fer referència als objectius, continguts de la Divisió de PISoc, es va acordar la difusió i donar a conèixer les funcions de la divisió, l'intercanvi entre professionals del sector i es va suggerir la realització d'un primer Congrés de Psicologia Social per al proper any 2017, així com continuar amb les Jornades de divulgació Anual en les quals es pogués proposar canvis en la legislació en relació a la Psicologia Social. Així mateix es va parlar de la funció de coordinació que executa la Divisió.

Quant a les funcions de la Divisió es varen presentar les Fitxes de Bones Pràctiques, en les quals el col·legiat podrà disposar d'un banc de dades per registrar les experiències en intervenció dins de la Psicologia Social i al mateix temps consultar la ja existents en la citada base de dades, que es troba a disposició al web del COP, pestanya de Professionals Divisió PISoc. A dia de la reunió, s'estaven repassant els detalls d'última hora del projecte. El banc de dades constarà de dos apartats ben diferenciats: un primer apartat dedicat a les experiències dels col·legiats del sector i un segon apartat destinat a les bones practiques dels mateixos.

Es pot accedir a la pàgina de la Divisió PISoc a través de:
http://www.cop.es/index.php?page=COP-PsSoc

Es va acordar la difusió i promoció de la pàgina web PISoc en la qual es recomana als col·legiats interessats que es donin d'alta a través del Formulari d'Incorporació que apareix al web del COP.

Seguidament, en el punt 3 es va explicar breument l'Organització i funcions que exercirà cadascun dels representants dels Col·legis, en la Jornada Tècnica “La Psicologia de la Intervenció Social a debat” que es va celebrar el passat dia 7 de novembre de 2015.


En aquestes Jornades es varen plantejar una sèrie de propostes per treballar:

  1. Es va realitzar la divisió dels assistents en quatre grups de treball per aconseguir d'una forma concisa i programada d'un document que de manera consensuada es realitzaria en la segona part de les Jornades.
  2. S'intenta millorar el benestar de les persones que s'atenen.
  3. Missió per a canvis socials i contribuir a l'establiment de polítiques socials on poder intervenir des d'un model que ens permeti tenir uns recursos socials i afrontament de les demandes ambientals.
  4. Es va fer esment dels criteris per a l'acreditació de la Psicologia de la Intervenció Social, document elaborat pel representant del COP d'Extremadura i aprovat per l'Àrea el passat dia 6 d'abril del 2013. Aquest document es troba obert i es passarà informació als col·legiats per a la seva lectura, i que puguin emetre suggeriments que seran recollides per a una aprovació final dels Criteris d'Acreditació de la Psicologia de la Intervenció Social.

Posteriorment en el punt 4 es va reflexionar sobre els requisits d'acreditació per ser membres acreditats de la Divisió de PISoc. Es va valorar a través de diferents lleis d'intervenció social l'elaboració de document entre tots els territoris per a intervenció social, equips, etc.

Finalment, es va fer referència a la Llei de Serveis Socials per visibilitzar la figura del Psicòleg Social, sent aquest un tema rellevant tant en la reunió del Consell com en les Jornades.