Reunió del Vocal d’Intervenció Social del COPIB amb representants del partit polític PodemEls representants del partit polític Podem es varen posar en contacte amb el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) per mantenir una reunió amb el vocal d'Intervenció Social. A aquest efecte, el passat 13 de maig de 2015, Vicente Alcántara com a vocal d'Intervenció Social de la Junta del COPIB es va reunir amb els components de Podem: Aurora Ribot, candidata al Consell Insular de Mallorca; Helena Herrera, candidata al Parlament; i Aligi Molina, candidat a l'Ajuntament de Palma.

Al llarg de la reunió es va proposar enviar al COPIB el programa electoral per al seu estudi, varen plantejar el compromís de realitzar un pla multidisciplinari en els serveis socials i mantenir el contacte en tota la legislatura amb els diferents col·legis professionals. Així mateix, varen sol·licitar la remissió, per part dels professionals de la Psicologia que treballen en l'àmbit social, suggeriments i propostes per incloure-les al seu programa.

Per a això, s'enviarà un correu electrònic destinat als col·legiats que treballen en l'àmbit social perquè puguin aportar suggeriments o propostes.