Vocalia de Psicologia Social: Aprovació de la primera estratègia nacional per a persones sense llarEl passat 7 d’octubre, per primera vegada en el Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència, es va aprovar l'Estratègia Nacional Integral per a les Persones Sense Llar. En ella s’exposa que el seu principal objectiu és disminuir el nombre de subjectes que a dia d'avui estan sense llar, incloent una millora en l'atenció i l'aplicació de programes de reinserció en la societat.

Des del 2005 el Parlament Europeu considera la problemàtica d'aquest grup de persones un problema prioritari. Per tant, es vol aconseguir, mitjançant la defensa dels drets humans, la unitat d'acció, la prevenció i actuació primerenca, així com l'orientació de solucions cap a la disponibilitat d'un habitatge digne, i l'afavoriment de la integració de les persones sense llar.

L'objectiu principal és la prevenció, la sensibilització sobre el problema, la restauració del projecte de vida d'aquests subjectes i la regeneració de la informació existent.

Des del COP Madrid ja es disposa d'un programa destinat a aquest col·lectiu i el COPIB, a dia d'avui, està en converses amb aquest Col·legi per veure la viabilitat de poder engegar un programa similar en la nostra Comunitat Autònoma.

Trobareu la informació més ampliada en aquest enllaç:
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3787