VOCALIA D'EIVISSA/FORMENTERA. REUNIÓ D'INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

REUNIÓ DEL GRUP D’INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES DE LA VOCALIA D’EIVISSA/FORMENTERA DIMARTS, DIA 21 DE JUNY, A LES 19 HORES, A LA SEU DE CA’N VENTOSA.

El mes de febrer de 2010 va finalitzar el Conveni que tenia subscrit el COPIB amb la Direcció General d'Emergències de la Conselleria d'Interior des de l'any 1998 i que va impulsar la creació i organització del Programa d'Intervenció en Emergències i Catàstrofes. Durant aquests 12 anys el Grup de Psicòlegs/gues del COPIB ha mantingut una dedicació constant, en formació i experiència, degudament reconeguda i acreditada per tal de vetllar la qualitat de l'assistència professional dins el marc de la Psicologia de les Emergències. Després de finalitzar el Conveni, el Grup ha mantingut una sèrie de reunions per tal de perfilar i redefinir les funcions i els objectius davant aquesta nova etapa. L'interès es centra en continuar treballant per consolidar el grup amb un perfil professional preparat per a qualsevol eventualitat. Encara que, actualment, la nostra realitat és la dedicació voluntària per damunt l'acció o intervenció immediata, ens cal afiançar la nostra presència com a col·lectiu professional dins el món de les emergències i incidir en la importància que té la coordinació operativa dels distints grups intervinents per a una organització adequada de la emergència. En aquest sentit, la vocalia d’Eivissa/Formentera convoca una reunió oberta als Col·legiats/des interessats en el tema de la Intervenció Psicològica en Emergències, per tal de donar a conèixer els objectius i organització del Grup, amb la intenció de la obertura a nous membres. Aquesta reunió la celebrarem el proper DIMARTS, DIA 21 DE JUNY, A LES 19 HORES, A LA SEU DE CA’N VENTOSA.

Minaya Benavente Cano Vocal d’Eivissa/Formentera del COPIB