Vocalia d’Envelliment, documentació d’interès: “Salud y calidad de vida de personas mayores con demencia institucionalizadas”Des de la Vocalia d'Envelliment vos informam d'una nova publicació que podreu trobar al web, a l'apartat de la nostra Vocalia: SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS MAYORES CON DEMENCIA INSTITUCIONALIZADAS.

Aquest llibre descriu els resultats d'un estudi desenvolupat per un equip de recerca multidisciplinària, amb la participació de professionals de les següents àrees de coneixement: infermeria, estadística, geografia, geriatria, medicina preventiva, neurologia i neuropsicologia, psicologia i sociologia. Els investigadors pertanyen al Grupo Español de Investigación en Calidad de Vida y Envejecimiento.

El document, per la seva èmfasi a respondre a preguntes concretes de recerca, pot permetre als investigadors i als professionals dels serveis sanitaris i de la salut aprofundir en el coneixement de les persones grans amb demència i en aspectes concrets relacionats, tals com l'avaluació o la qualitat de vida. Finalment, les conclusions i recomanacions que es plantegen en el llibre poden ajudar als gestors dels serveis sociosanitaris a dissenyar i implementar programes d'intervenció amb la finalitat de millorar l'estat de salut i funcionament i la qualitat de vida de les persones grans amb demència.