Vocalia d’Igualtat. Document d’interès: Guia “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”

L’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat la guia “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”.

En aquest document podeu trobar algunes eines pràctiques necessàries per detectar, prevenir i abordar l’assetjament escolar per raons d’orientació, identitat i/o diversitat sexual, fent així possible que l’escola sigui un espai de convivència en igualtat.

Podeu descarregar-la a l’enllaç següent:

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf

Publicado 27/10/2015