Vocalia d'Intervenció Social: Pacte municipal d'inclusió social, amb la Xarxa per a la inclusió social EAPN- Illes balearsEl passat 30 d'abril es va signar un pacte Municipal d'inclusió social amb la Xarxa per a la Inclusió social EAPN- Illes Balears.

La finalitat principal d’aquest pacte és la millora de les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d'exclusió social, així com possibilitar i enfortir les activitats amb les entitats socials que treballen amb aquest col·lectiu.

Així mateix, s'ha proposat la simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb el col·lectiu amb l'Ajuntament.

Per aquest motiu s'ha creat una Comissió de Seguiment integrada per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Palma i els representants de la Xarxa EAPN, podent-se reunir periòdicament a petició de qualsevol de les parts.

Per a més informació podeu cridar a Carmen Muñoz, telèfon 662 366 232

Adjuntam adreça web http://xarxainclusio.org i document.

Una cordial salutació,

Vicente Alcántara Aceituno.
Vocal d’Intervenció Social del COPIB.

Pacte 1
Pacte 2