Teràpies 3ª generació i mindfulness

Carme Aguiló

Coordina

Carme Aguiló Casabona

Col. B-00821

Email: mindfulnesscopib@gmail.com

Objectius

  • Crear un grup d’estudi i recolzament entre professionals d’aquesta disciplina on intercanviar experiències, dubtes, coneixements, etc.
  • Aprofundir i consolidar coneixements sobre Mindfulness i pràctiques relacionades en la meditació i compassió. Aplicació dels seus beneficis en el camp de la psicologia i la salut mental
  • Facilitar a la resta de col·legiats formacions i informació rellevant sobre la pràctica i beneficis del Mindfulness
  • Possibilitar la pràctica del Mindfulness en col·lectius vulnerables o amb necessitats específiques
  • Incidir sobre la població general perquè tenguin pautes de meditació que promoguin el benestar psicològic i la salut mental