Resolució de Conflictes dins l’Àmbit Familiar (ARCF)

Juan José Martí Noguera

Coordina

Sofía Jordana

Col. B-02742

Email: sofiajordana@yahoo.de

La família és el fonament de tota societat civil. La forma en què els seus membres resolguin els seus conflictes afavorirà que els seus fills i filles adquireixin les eines necessàries en la vida per a aconseguir el benestar collectiu.

Aquest grup vol ajudar pares i mares a exercir les seves competències parentals de manera intelligent, centrant-nos en la resolució positiva de conflictes en les diferents fases del desenvolupament infantil i adolescent, així com en relació al maneig dels canvis estructurals pels quals pugui passar la família.

Quan sorgeix un conflicte en el nucli familiar pot augmentar la probabilitat d'un estat de vulnerabilitat per a les famílies, i especialment per als nins i nines, davant un possible potencial de perill o amenaça. I al mateix temps sorgeix la possibilitat de canviar i sortir enfortit de la situació, augmentant així la capacitat que tenen els seus membres per a superar circumstàncies traumàtiques (resiliència) al llarg de les seves vides.

La labor del grup se centra en orientar i acompanyar a les famílies en el procés de presa de decisions amb l'objectiu que puguin aconseguir un major benestar emocional, prioritzant els interessos dels menors sobre els conflictes de possibles interessos parentals.

Coordinadora del Grup de Treball Àrea de Resolució de Conflictes Familiars (ARCF)
Sofía Jordana Ferrando (Coll. B-02742)

Objectius

Establir relacions amb associacions i entitats de l'àmbit de família que promoguin un major benestar en l'àmbit de la família

Programar activitats formatives, acords, activitats, etcètera, dirigides als professionals de la psicologia que treballin en l'àmbit de la família

Crear i promoure recursos que evitin la judicialització dels conflictes, i donar-los difusió