Psicologia on-line i societat digital

Juan José Martí Noguera

Coordina

Juan José Martí Noguera

Col. B-01471

Email: juanjomn@protonmail.ch

Objectius

Promoure el coneixement, investigació i formació entorn la psicologia aplicada amb tecnologies. Inclou l'ús de mitjans tecnològics per psicoteràpia online, desenvolupament d'intervencions mitjançant internet (web), ús de realitat virtual i altres tecnologies, apps de mòbil per a diagnòstic i intervenció, entre d'altres existents o properes innovacions, sempre i quan puguin evidenciar científicament la seva validesa. Així mateix, al referir a societat digital inclou noves problemàtiques derivades de l'exposició a internet i serveis digitals, tal com addiccions a tecnologies, ciberbullying, phubbing, FOMO i altres patologies que es poden tractar presencialment però tenen el seu origen i context online/digital. Es considera un grup transversal, per quan les tecnologies son presents a clínica, empresa, educació, etc.