Psicologia de l'Educació

Shannon de Jesús Argillier

Coordina

Shannon de Jesús Argillier

Col. B-02117

Email: shannon.dja@gmail.com

Objectius

Elaborar un programa/recurs “El COPIB a l'Escola” que s'oferirà als col·legis, instituts, associacions i entitats relacionades amb el món educatiu de la comunitat autònoma, és a dir, crear un llistat de cursos, tallers i seminaris d'interès.

Representació del Col·legi quan existeixin demandes sobre els activitats recollides en el citat programa.

Tenir un grup d'especialistes en alguna temàtica relaciona amb la psicologia educativa, criança i desenvolupament saludable dels menors.