Psicologia clínica en el SNS

Maria Neus Estelrich Costa, Aina Sastre Buades y Olga Vicente Pérez

Coordinen

Maria Neus Estelrich Costa, Aina Sastre Buades y Olga Vicente Pérez

Cols. B-03217, B-03173 y B-02263

Email: gtpsicologiaclinicasnscopib@cop.es

Objectius

Crear un espai de trobada dintre del Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears per a la collaboració, cooperació, promoció i millora de l’especialitat de la Psicologia Clínica a les Illes Balears, desenvolupant les següents activitats:

1. Treballar per la millora dels serveis que atorga la Psicologia Clínica en el SNS.

2. Treballar per un augment de places d’especialistes en Psicologia Clínica als dispositius Públics o concertats amb IB-SALUT, així com un augment de places de formació sanitària especialitzada PIR a les Illes Balears.

3. Oferir un espai de cooperació i ajuda entre professionals de la Psicologia Clínica a Balears.

4. Promoure i organitzar possibles formacions d’interès per la professió.

5. Donar a conèixer les necessitats professionals dels especialistes i residents.

6. Cercar espais de diàleg amb altres professionals, entitats i dirigents, relacionats amb la salut mental i el sistema sanitari.