Intervenció i Atenció Psicològica a l’Àmbit Social

Ascensión Álvarez Molina

Coordina

Ascensión Álvarez Molina

Col. B-01355

Email: aalvarez@cop.es

Objectius

Delimitar l’objecte de la psicologia de la intervenció social, l’àmbit d’intervenció i els límits amb altres àrees de la Psicologia i amb altres disciplines.

Especificar les funcions i rols dels psicòlegs de la intervenció i atenció psicològica a l’àmbit social.

Reflexionar sobre la metodologia, eines, instruments, models i teories, etc. de la intervenció i atenció psicològica a l’àmbit social.