Presentació Grup de Treball LGTBI+

Sobre el col·lectiu LGBTI+ s'ha parlat molt en els últims temps, a vegades, des del desconeixement i amb actituds irracionals i forassenyades. La finalitat és aportar i compartir les experiència clínica dels col·legiats que volen participar, perquè tots/as vosaltres/as us beneficieu, evitant prejudicis i opinions esbiaixades per la tradició heteronormativa.

Serà un espai on compartir, supervisar. Per a aconseguir el desenvolupament d'un model que integra les tasques a les quals refereix Gabriel J. Martín i que ha de dur a terme qualsevol persona del col·lectiu LGTBI+.

L'objectiu és que donem forma i integració a aquest món intern que generarà en els/les pacients una plena afirmació en les seves relacions.