L'Associació Espanyola Contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears renoven el seu conveni marc de col·laboració

Publicat el 1 de Agost de 2023
L'Associació Espanyola Contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears renoven el seu conveni marc de col·laboració

L'objectiu és unir esforços en la lluita contra el càncer, impulsant conjuntament accions basades en la promoció de la salut, la divulgació de bons hàbits i mesures de prevenció enfront de la malaltia

L'Associació Espanyola Contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) han renovat el seu conveni marc de col·laboració amb l'objectiu d'unir esforços en la lluita contra el càncer, impulsant accions basades en la promoció de la salut, la divulgació de bons hàbits i mesures de prevenció enfront de la malaltia.

En la signatura de renovació del conveni han estat presents Jaime Bellido, vicepresident de la Junta Provincial d'Illes Balears de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, i Javier Torres, degà del COPIB.

Sobre les línies de col·laboració, el COPIB farà difusió de les campanyes i accions de l'Associació, així com qualsevol altra activitat que redundi en el benefici dels afectats per la malaltia i els seus familiars, o tengui com a finalitat la prevenció del càncer; a més, inclourà en les seves sessions —relacionades amb oncologia, prevenció i investigació en càncer— informació de les eines de suport que disposa l'Associació.

Tots els serveis de l'Associació són gratuïts, estan disponibles a totes les Illes i es divideixen en: suport i acompanyament, atenció psicològica i social i serveis complementaris (nutrició, fisioteràpia, logopèdia i activitat física).

L'Associació, 70 anys d'experiència en la lluita contra el càncer

L'Associació Espanyola Contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 70 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. En el seu ADN està esser al costat de les persones per la qual cosa el seu treball també s'orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia, si se'l diagnostiquen; i millorar el seu futur amb l'impuls a la investigació oncològica. En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l'Associació aglutina la demanda social d'investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d'investigació científica oncològica de qualitat. Avui dia, és l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: 104 milions d'euros en 565 projectes, en els quals participen més de 1.000 investigadors.

L'Associació integra pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. Estructurada en 52 seus provincials, i present en més de 2.000 localitats espanyoles, compta amb gairebé 30.000 persones voluntàries, més de 500.000 socis i gairebé 1.000 professionals.

Durant el 2021, l'Associació Espanyola Contra el Càncer va atendre 136.000 persones afectades per la malaltia.

COPIB

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) és la institució que acull de forma col·legiada les/els professionals de la Psicologia que exerceixen a Illes Balears. La seva principal missió és representar la professió i defensar els seus interessos i el de les/dels col·legiades/ts davant els poders públics, amb la finalitat última de garantir una atenció psicològica de qualitat i universal per a la ciutadania.

Actualment, la institució compta amb 3.592 professionals col·legiades/ts. A més de la Junta de Govern, el Col·legi compta en la seva estructura amb una Secció de Neuropsicologia i 18 grups de treball especialitzats, entre ells el Grup de Treball de Psicooncologia i Cures Pal·liatives.

Des de la seva creació, el COPIB col·labora amb institucions, associacions i entitats relacionades amb l'àmbit de la salut de les Illes Balears impulsant tot tipus d'actuacions formatives, informatives i preventives orientades a millorar la salut emocional de la ciutadania i especialment la dels col·lectius més vulnerables. Així mateix, el Col·legi treballa per millorar l'atenció psicooncològica professional que s'ofereix als/a les pacients de càncer, així com als seus familiars.