Conveni entre el COPIB i l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí per donar suport en el projecte 'Vacances en Pau'

Publicat el 15 de Juny de 2012

Conveni de col·laboració entre el COPIB I l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears per donar suport professional en l’execució del projecte ‘Vacances en pau'’

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats, entre d’altres, fomentar l’enteniment i desenvolupament dels lligams històrics i d’amistat entre el poble de les Illes Balears i el poble sahrauí, i promoure entre el poble balear l’aproximació al coneixement de la vida i caràcters del poble sahrauí.

Amb aquesta finalitat, l’Associació duu a terme diferents projectes que contribueixen a millorar les condicions de vida de la població sahrauí refugiada a Tindouf (Argèlia), a aprofundir el coneixement que la població de les Illes Balears té del conflicte, així com a impulsar iniciatives que permetin una resolució pacífica d’aquest.

Entre els projectes de l’AAPSIB es troba el de ‘Vacances en pau’. Amb aquest projecte es dóna als nins i nines l’oportunitat de sortir durant dos mesos dels campaments de refugiats, i pal·liar la greu situació amb què viuen suportant temperatures extremes (50 graus a l’estiu), amb problemes de desnutrició, parasitosis, etc., el que s’intenta pal·liar mínimament mitjançant les revisions mèdiques que es duen a terme durant l’estada.

El projecte ‘Vacances en pau’ requereix, no solament tota una preparació prèvia de caire tècnic i administratiu –en què s’inclouen entrevistes d’idoneïtat a les possibles famílies acollidores–, sinó també un seguiment dels infants amb les famílies i un suport professional cap aquestes en cas de ser necessari.

Per aquest motiu, el passat dia 11 de juny de 2012, Javier Torres, degà del COPIB, i Catalina Roselló, vicepresidenta de l’Associació varen signar un acord de col·laboració per oferir de forma voluntària el suport professional dels psicòlegs per poder fer les entrevistes d’idoneïtat a les possibles famílies i per dur a terme un seguiment dels nins i nines sahrauís durant la seva estada amb les famílies acollidores de l’any 2012.

Per tant, tots aquells professionals de la psicologia que vulguin col·laborar, hauran d’enviar per email al COPIB (copib@cop.es) el seu currículum vítae abans del dia 20 de juny de 2012. Passat aquest termini, el COPIB enviarà a l’AAPSIB el llistat de psicòlegs perquè aquesta Associació pugui convocar una primera reunió informativa a l'efecte d'explicar la col·laboració d’aquests professionals.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès.