Convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 per cobrir places de personal laboral de Ports de les Illes Balears

Publicat el 14 de Novembre de 2023

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) us informa de la Convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 per cobrir places de personal laboral de Ports de les Illes Balears, entre les quals hi ha per títol de Grau de Psicologia o equivalent.

BOIB núm. 141 de 7 de novembre de 2023