Convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents

Publicat el 12 de Juny de 2024
Convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents

Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 31 de maig de 2024 per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 24 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2024-2025

Per a més informació, consultar el BOIB de l'1 de juny:

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2024/11929/687166/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-