El COPIB assisteix a la primera reunió de coordinació del GEPIB de 2023

Publicat el 25 de Gener de 2023
El COPIB assisteix a la primera reunió de coordinació del GEPIB de 2023

La vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del COPIB, Ana María Madrid, va assistir el passat divendres 13 de gener a la primera reunió de coordinació de 2023 del Grup d'Estudis de Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), del qual forma part el Col·legi. En la trobada, les persones assistents varen revisar els projectes i iniciatives més importants vinculats al Grup, entre els quals destaquen els estudis de prostitució que s'han duit a terme a Eivissa i Manacor, així com l'estudi de pornografia finalitzat el 2022.

Pel que fa als treballs de prostitució, presentats recentment amb gran èxit de participació, els/les membres del grup varen analitzar les principals conclusions d'ambdós estudis, on es posa en relleu que la prostitució és de cada vegada més un fenomen deslocalitzat i global, que es recolza en pàgines web. Així mateix, les conclusions confirmen que la majoria de les dones prostituïdes que varen participar en les entrevistes són dones migrants en situació irregular, que no tenen pràcticament documentació, i en les quals es detecten idees de suïcidi i problemes de caràcter psicològic. D'aquests i d'altres indicadors, es conclou que la situació de tracta dificulta l'accés a la documentació i que els prostituïdors exerceixen cada vegada major pressió sobre aquestes dones, en demandar pràctiques que comporten un perill per a la seva salut psíquica i física.

Ambdós treballs seran pròximament disponibles per a la seva consulta al web de l'observatori de l'IBD i s’estudia la possibilitat de realitzar una jornada de presentació d'aquests i de tots els estudis de prostitució realitzats durant els dos últims anys.

Sobre l'estudi de pornografia finalitzat el 2022, els/les membres del GEPIB varen coincidir que les conclusions que arreplega són suficientment importants com per a donar a conèixer la informació a la ciutadania i treballar en possibles solucions. Es tracta d'un treball ampli i molt complet, que consta de tres parts i que s'ha realitzat amb un estudi de camp en alumnat, en cinc grups de discussió, pares i mares (2.500 han aportat informació), professorat i més d'una trentena de persones expertes.

En una primera part, l'estudi confirma les dades d'accés fàcil a la pornografia en edats molt reduïdes, incrementant-se l'accés d’al·lotes joves. El consum continua avançant i augmenta el de contingut amb violència. Les hores en què visualitza la pornografia cada vegada són més tardanes, a partir de la mitjanit, per la qual cosa es perden hores de son necessàries per rendir en les activitats diàries. Pel que fa a igualtat de gènere, una gran part dels joves creu que la igualtat de gènere ja s'ha aconseguit, i els adolescents menuts menyspreen les situacions de desigualtats encara existents. El grup de persones expertes va coincidir sobre la importància d'avançar per donar resposta a aquesta creixent curiositat i sobre les necessitats formatives.

La segona part del treball és un estudi jurídic on es realitza una anàlisi de la normativa. Hi ha moltes recomanacions d'organitzacions internacionals que indiquen que s'ha d'abordar la problemàtica i a nivell europeu també hi ha directives que obliguen a prendre mesures als estats membres, com el control d'identitat contundent per a les persones menors. Es comença a tenir eines, tot i que queda molt per a la seva implementació.

La tercera i última part de l'estudi se centra a examinar les eines tecnològiques que existeixen per intentar frenar l'accés dels menors a la pornografia. Respecte a aquest apartat, es destaca la necessitat de fer pedagogia, difusió i sensibilització públiques sobre el control parental, de la seva eficàcia, disponibilitat.

Atesa la importància d'aquest estudi, està previst realitzar dues presentacions, una primera dins del marc del seguiment del Pla de tracta i una altra de caràcter més tècnic.

Durant la reunió es va parlar també sobre la possibilitat d'organitzar una sessió formativa per analitzar les principals novetats jurídiques dels últims mesos que afecten la problemàtica de la prostitució, tracta i ESIA (Explotació sexual de la Infància i l'Adolescència), així com el seu impacte. Finalment, es va anunciar que l'eina de valoració de l'ESIA està llesta i en breu es farà la presentació.