El COPIB convoca el I Premi d'Implementació i Divulgació de Pràctiques Professionals Innovadores en Psicologia en l'Àmbit de les Illes Balears

Publicat el 4 de Desembre de 2023
El COPIB convoca el I Premi d'Implementació i Divulgació de Pràctiques Professionals Innovadores en Psicologia en l'Àmbit de les Illes Balears

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) convoca el I Premi d'Implementació i Divulgació de Pràctiques Professionals Innovadores en Psicologia en l'Àmbit de les Illes Balears. El guardó, que distingirà un primer premi de divulgació de pràctiques professionals dotat amb 1.000 € i un accèssit dotat amb 500 €, té l'objectiu de reconèixer els treballs i experiències de caràcter pioner i/o d'innovació que puguin contribuir de forma significativa a mostrar a la societat la importància de la intervenció psicològica, la seva important funció social i els beneficis d'aquestes actuacions professionals per al benestar de la ciutadania.

Les persones interessades a optar al guardó tenen de termini per a presentar els seus treballs fins al 15 d'abril de 2024. Poden concórrer professionals de la Psicologia col·legiades/ts al COPIB, autores/s de treballs originals i inèdits que contribueixin a la divulgació de la Psicologia en les condicions recollides a les bases de la convocatòria. La decisió del jurat es donarà a conèixer el mes de maig de l'any vinent, en el transcurs d'un acte institucional.

La creació del Premi d'Implementació i divulgació de pràctiques innovadores en Psicologia Illes Balears respon a l'interès general del COPIB per la promoció i millora dels coneixements teòrics i pràctics que permetin un major desenvolupament de la Psicologia, el foment i suport a l'estudi de la ciència psicològica, la seva divulgació i comunicació, així com la promoció, foment i divulgació de la Psicologia en tota la seva extensió científica i professional.

Com a mostra d'aquest compromís, el guardó persegueix com a objectius principals donar suport a la divulgació de pràctiques professionals aplicades en Psicologia; fomentar la inquietud investigadora entre les/els professionals de la Psicologia de la comunitat autònoma; promoure i difondre bones pràctiques en l'exercici professional, donant suport i difonent intervencions que contemplin elements innovadors i/o d'avaluació i validació de metodologies; visibilitzar el valor i compromís social de la Psicologia com a ciència al servei de la millora de les condicions de vida de les persones, i en particular dels col·lectius més vulnerables i desfavorits.

En aquesta primera edició del certamen, el jurat designat per la Junta de Govern del COPIB estarà integrat per professionals de la Psicologia de l'àmbit acadèmic, públic i privat. Per valorar els treballs, es tendran en compte criteris com el caràcter innovador, l'originalitat, la solidesa del marc teòric, el rigor metodològic, el valor de la divulgació de pràctiques professionals i la suficiència de les conclusions, així com la coherència i claredat expositives i la cura de les qüestions formals, tant de naturalesa lingüística com acadèmica. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar els premis deserts.

Pots consultar les bases en el següent enllaç:

Bases de la Convocatòria del I Premi d'Implementació i Divulgació de Pràctiques Professionals Innovadores en Psicologia en l'Àmbit de les Illes Balears