​El COPIB participa en la sessió plenària del PADIB per a l'elaboració del Pla d'Addiccions de les Illes Balears

Publicat el 3 de Juny de 2024
​El COPIB participa en la sessió plenària del PADIB per a l'elaboració del Pla d'Addiccions de les Illes Balears

El vocal de Psicologia de la Intervenció Social i Comunitària del COPIB, Rubén Ceinós, va participar el passat dimecres 22 de maig en la sessió plenària organitzada pel Pla d'Addiccions de les Illes Balears (PADIB), dependent del Govern de les Illes Balears. La sessió tenia com a objectiu marcar el full de ruta per a l'elaboració del Pla d'Addiccions de les Illes Balears, en endavant PIA IB.

En aquesta sessió, les persones assistents varen parlar sobre els principis rectors, missió, visió i valors que han de sustentar el nou Pla; varen analitzar la situació actual, valorant les fortaleses i debilitats.

Posteriorment, es varen abordar les característiques i situació actual de cadascun dels col·lectius prioritaris sobre els quals incidirà el PIA IB. Aquests col·lectius inclouen:

  • Tercera edat
  • Dones víctimes de violència de gènere
  • Persones privades de llibertat
  • Famílies i infància
  • Joves i adolescents
  • Persones amb patologia dual
  • Persones que consumeixen en contexts de diversió i lleure
  • Persones en situació d'exclusió social (risc, exclusió severa o residencial)

A partir d' aquestes consideracions, es va presentar el cronograma amb les fases de treball del PIA IB.

El COPIB va ser assignat al grup de treball sobre "Reducció de l'oferta, normativa, mesures de control i prevenció ambiental", per tal de seleccionar els més rellevants per incloure en el PIA IB de la llista d'objectius i problemàtiques detectades, en el diagnòstic territorial amb grups d'interès i coordinada per la comissió tècnica del PADIB.

En finalitzar la trobada, es va emplaçar a continuar el treball i es va proposar que les persones que participen en el projecte puguin participar en altres grups per realitzar aportacions de valor. Amb aquesta finalitat, les següents reunions no seran plenàries, sinó que es realitzaran en grups de treball amb vuit temàtiques diferenciades encara que relacionades transversalment.

Cal destacar que el Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears està constituït per professionals de la branca sanitària, psicologia i social altament qualificats per donar resposta immediata a qualsevol qüestió relacionada amb les drogodependències i altres addiccions.