El COPIB subscriu la carta de suport a la modificació de la Llei del Joc i de les apostes a Balears

Publicat el 20 de Febrer de 2023
El COPIB subscriu la carta de suport a la modificació de la Llei del Joc i de les apostes a Balears

El COPIB és una de les entitats que subscriu la carta de suport a la modificació de la Llei del Joc i de les apostes a Balears que s'està tramitant, perquè el sector del Joc a les Illes pugui ser compatible amb el benestar de la ciutadania i amb la salut pública.

Com a membres de la Taula Social del Joc, i conscients dels problemes de salut, socials i econòmics que ocasionen el joc i les apostes, el Col·legi considera que la regulació en la qual s'ha treballat és urgent i necessària.

L'objectiu de la carta promoguda per FAPA Mallorca és recordar a les/els diputades/ts el posicionament de la societat civil i de les entitats professionals, per evitar que durant la tramitació parlamentària es puguin afegir i eliminar articles, millorant o empitjorant la proposta de modificació.

La missiva justifica la modificació i recull els punts que les entitats signants consideren fonamental regular, perquè el sector del Joc a les Illes pugui ser compatible amb el benestar de la ciutadania i amb la salut pública. En concret, es destaquen quatre punts:

  1. La ràtio de sales de joc i d'apostes per habitant, per revertir l’elevat nombre d'aquests negocis a la comunitat autònoma, molt per sobre de la mitjana de l'Estat.
  2. La distribució geogràfica actual d'aquesta activitat, per evitar o posar fre a l'especial densitat en certes zones, que implica que els seus efectes nocius es concentrin en un sector de població socialment més vulnerable, incrementant les desigualtats socials.
  3. L' efecte d'atracció d' aquests negocis sobre les persones menors d'edat, i les persones joves en general, amb una major distància entre aquests negocis i les zones educatives i d'oci infantil i juvenil, així com eliminant tota la seva publicitat exterior. Malgrat la prohibició d'accés dels menors d'edat, els estudis i les enquestes realitzades als mateixos joves evidencien que accedeixen i que aquests negocis utilitzen estratègies publicitàries que tenen un efecte important sobre ells.
  4. Les màquines tipus B escurabutxaques en hostaleria, amb un control d'accés o d'activació. Aquestes màquines de joc, amb un elevat potencial addictiu, actualment no tenen cap restricció d'accés, ni per a menors d'edat ni per a persones auto prohibides.