Declaració institucional del COPIB amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març de 2024

Publicat el 8 de Març de 2024
Declaració institucional del COPIB amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març de 2024

En el Dia Internacional de la Dona, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) s'adhereix a la declaració del Consell General de la Psicologia en defensa de la igualtat de gènere en totes les seves formes i manifestacions, amb la convicció que hem d'enfortir el consens social al voltant d'aquest tema. Reconeixem que la igualtat de gènere és un dret humà fonamental i un requisit indispensable per a una societat justa i equitativa. Com a professionals de la Psicologia ens oposam a totes les formes de discriminació, opressió i violència que encara persisteixen en el nostre món, amb el compromís de treballar incansablement fins a aconseguir la plena igualtat per a totes les persones, independentment del seu gènere.

En aquesta responsabilitat que assumim des de la Psicologia, treballam per la igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits de la vida, inclosa l'educació, l'ocupació, la participació política, la justícia i l'accés a l'atenció sanitària, inclosa l'atenció psicològica. Per això és essencial la formació en perspectiva de gènere, per poder identificar les estructures i sistemes que perpetuen la desigualtat i, d' aquesta manera, a través del nostre exercici professional, contribuir a la seva finalització.

Des del COPIB expressam la nostra solidaritat amb totes les dones que enfronten múltiples formes de discriminació a causa del seu gènere, raça, ètnia, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat o qualsevol altra característica. Reconeixem la interseccionalitat de les lluites per la igualtat i ens comprometem a adoptar un enfocament inclusiu que abordi les complexes interseccions d'opressió i discriminació.

No podem deixar de denunciar l'expressió més cruenta de la desigualtat que encara existeix en la nostra societat, que és la violència de gènere en totes les seves formes, com la violència psicològica, les agressions físiques, la violència sexual, l'assetjament o l'explotació de persones.

Exigim mesures concretes per prevenir la violència de gènere, entre elles un gran compromís de tots els estaments socials, en especial dels responsables polítics, dirigit a educar i sensibilitzar la població en el seu conjunt, mobilitzant-la cap a una lluita permanent per la igualtat de gènere. Igualtat aquesta que s'ha de plasmar en un projecte educatiu que contempli els estadis evolutius del desenvolupament, impregnant-los d'instruments d'aprenentatge comprensius per a cada moment, i adequats per posar un punt final a la desigualtat entre homes i dones. Aconseguir la igualtat s'ha d'establir com una fita que requereix la participació i el suport de tots i totes nosaltres.

En aquest Dia Internacional de la Dona ens comprometem a seguir treballant per la igualtat, perquè cada persona, sense importar el seu gènere, pugui viure amb dignitat, llibertat i plenitud.

Junta de Govern del COPIB