Llistat de material d’avaluació psicològica de la docimoteca del COPIB

Publicat el 5 de Juny de 2018

La Docimoteca és un servei professional creat amb la finalitat de facilitar l'accés dels/les col·legiats/des a la informació de test, escales, bateries, qüestionaris de les diferents àrees de la psicologia i la psicopedagogia, com: intelligència, aptituds, desenvolupament, personalitat, llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i motivació, dificultats i trastorns, etc. Entre altres materials, disposa de tests de correcció manual i de correcció informatitzada amb la possibilitat d'imprimir els resultats i informe. Els test informatitzats inclouen la fitxa tècnica, les instruccions d'ús, la correcció i, si escau, la possibilitat d'elaborar l'informe.

El llistat de material d’avaluació de la docimoteca del COPIB és el següent:

 • Escala de aptitudes intelectuales BAS-II
 • Escalas de desarrollo Merrill-Palmer revisadas MP-R
 • Escalas de inteligencia de Reynolds RIAS
 • Tests de inteligencia Breve de Reynolds RIST
 • Batería de aptitudes de TEA BAT-7
 • Batería de evaluación de los procesos lectores en secundaria y bachillerato – revisada PROLEC-SE-R
 • Cuestionario para la orientación vocacional y profesional EXPLORA
 • Evaluación de competencias COMPETEA
 • Inventario de evaluación de personalidad PAI
 • Cuestionario clínico de personalidad para adolescentes y adultos TAMADUL
 • Listado de síntomas breve LSB-50
 • Sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS-II
 • Sistema de evaluación de niños y adolescentes SENA
 • Cuestionario de madurez neuropsicológica escolar CUMANES
 • Evaluación conductual de la función ejecutiva versión infantil BRIEF-P
 • Tets de los senderos para la evaluación de las funciones ejecutivas TESEN
 • Tests de inteligencia emocional MATRICES
 • Batería psicopedagógica. EVALUA 0 a 10
 • Test de resistencia al trauma. TRAUMA
 • Escala de conciencia lectora. ESCOLA
 • Evaluación procesos metacognitivos en escritura. EVAPROMES
 • Cuestionario detección trastornos comportamiento en niños y adolescentes. ESPERI
 • Test evaluación matemática temprana. TEMT4
 • Batería evaluación cognitiva de la lectura y escritura. BECOLE
 • Pruebas evaluación de las competencias de comprensión lectora. ECLE 1, 2 y 3
 • Inteligencia General y Factorial. IGF 1 a 6
 • Cuestionario estrategias de aprendizaje y motivación. CEAM

Per consultar el servei de consulta i préstec de proves podeu clicar en el següent enllaç