Manifest del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en el Dia Mundial de l'Alzheimer

Publicat el 21 de Setembre de 2022
Manifest del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en el Dia Mundial de l'Alzheimer

En el Dia Mundial de l'Alzheimer, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) vol destacar el valor de la intervenció del/de la professional de la psicologia per a millorar la qualitat de vida dels/de les persones diagnosticades i de les seves famílies, acompanyant-les emocionalment i dotant-les d'eines i pautes per a afrontar cadascuna de les fases de la malaltia. Amb aquesta finalitat, el Col·legi defensa la incorporació de més professionals de la psicologia als equips dels serveis d'atenció sanitaris i comunitaris que treballen en l'àmbit de la prevenció, de la promoció de la salut i de l'atenció a pacients i propparents.

L'OMS estima que més de 55 milions de persones en el món viuen amb alguna mena de demència com la malaltia d'Alzheimer, una dada que calculen augmentarà a 78 milions per a 2030 i a 139 milions per a 2050.

Des del COPIB assenyalen que la progressió i les taxes de prevalença de la malaltia indiquen que “no es pot esperar a tenir un diagnòstic per a començar a treballar, sinó que hem de posar el focus en la prevenció, en la psicoeducació, en la detecció de fases inicials, en la creació de més centres per a poder atendre i proporcionar els recursos adequats a la població que ho necessiti, i per descomptat, a facilitar l'accés de les persones diagnosticades i de les seves famílies a un equip tècnic multidisciplinari on s'integrin els professionals de la psicologia que permetin dotar-los a tots ells d'una major qualitat de vida”, expliquen des del COPIB.

En malalties que cursen amb declivi cognitiu, com l'Alzheimer i les demències, es fa cada més evident la importància de realitzar una estimulació cognitiva del pacient per a intentar frenar aquest declivi i mantenir el major temps possible el màxim nivell d'autonomia de la persona per a realitzar les seves activitats diàries. Així mateix, l'experiència mostra que les activitats que es duen a terme en els centres de dia, en les associacions i en les residències funcionen. “L'establiment de rutines i hàbits saludables, la pràctica de tallers d'estimulació cognitiva i d'exercici físic, o l'entrenament en habilitats bàsiques, instrumentals i avançades de la vida diària, entre altres, ajuden a frenar la deterioració”, asseguren i afegeixen que “la contribució del/de la psicòleg/oga a l'hora de planificar i desenvolupar aquestes estratègies de prevenció és indispensable per a millorar la qualitat de vida dels pacients diagnosticats del mal d'Alzheimer i de les seves famílies, i avançar en la prevenció i tractament de la malaltia”, conclouen.

Cinc lectures d'interès per a aprofundir en la malaltia d'Alzheimer que pots consultar a la Biblioteca Digital del COPIB