​Participació del COPIB en l'elaboració del Pacte per la Salut del GOIB

Publicat el 2 de Juliol de 2024
​Participació del COPIB en l'elaboració del Pacte per la Salut del GOIB

El COPIB ha respost a la invitació de la Conselleria de Sanitat i de la Direcció General de Salut per participar en els grups de treball destinats a elaborar el Pacte per la Salut del Govern de les Illes Balears (GOIB). La invitació, dirigida a diversos agents socials i sanitaris, es va realitzar el passat 30 de novembre de 2023, durant un acte celebrat a la Fundació Sant Joan de Déu.

En representació del COPIB, Teresa Jáudenes ha participat activament en el Grup 4 del Pacte per la Salut, que ha recollit aportacions enfocades a millorar la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i el foment d'hàbits de vida saludable.

En una primera fase, es va enviar un formulari als participants per recopilar els seus coneixements i percepcions sobre la situació i els reptes de la salut pública. A partir d'aquest recull, es varen identificar diversos temes de discussió: alguns de caràcter transversal, abordats en tots els subgrups de treball, i altres específics de la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut.

Es varen constituir dos subgrups de treball: un enfocat en temes de prevenció i protecció, i un altre dedicat a la promoció de la salut. Ambdós subgrups han abordat també els temes transversals identificats.

Cadascun dels dos subgrups ha mantingut un total de cinc reunions l’última de les quals es va celebrar el 29 de maig. El resultat de tot el treball està sent recopilat en un document final.

A més, el COPIB també ha comptat amb representació en els següents grups de treball:

La secretària de la Junta de Govern del COPIB, Coral Mínguez, ha participat en les reunions del Grup 1, que ha treballat en el reconeixement, fidelització, estabilització i captació dels professionals per fer front al dèficit de professionals sanitaris.

Per la seva banda, el vocal de Psicologia Social, Rubén Ceinos, representa el Col·legi en el Grup 2, centrat en la modernització i enfortiment de l'atenció primària i la seva capacitat de resolució assistencial i prevenció.

En el Grup 3, dedicat a l'abordatge de la cronicitat, atenció centrada en la persona i atenció social i sanitària integrada, hi ha participat Xavier Revert Vidal, membre de la Secció de Neuropsicologia del COPIB.

Finalment, el Grup 5, amb la vicedegana María José Martínez com a representant del Col·legi, ha treballat en tots els aspectes que permetin millorar l'atenció a les malalties de salut mental i l'atenció comunitària.