Qüestionari per als/a les col·legiats/des que treballen en l'àmbit jurídic-forense realitzant avaluacions pericials tant en l'àmbit públic com al privat

Publicat el 26 de Març de 2024
Qüestionari per als/a les col·legiats/des que treballen en l'àmbit jurídic-forense realitzant avaluacions pericials tant en l'àmbit públic com al privat

Estat actual de les tècniques i instruments utilitzats a la pràctica forense en l'àmbit del dret de família a les illes balears

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) s'està elaborant un estudi sobre la METODOLOGIA D'AVALUACIÓ UTILITZADA A LA PRÀCTICA FORENSE A L'ÀMBIT DEL DRET DE FAMÍLIA A LES ILLES BALEARS.

L'objecte d'aquest estudi respon a la necessitat de conèixer les tècniques i els instruments forenses i d'utilitat forense o altres que els nostres col·legiats solen utilitzar en els seus protocols relatius a les avaluacions en el context de la guarda i custòdia disputada. Així mateix, interessa detectar possibles necessitats en aquest àmbit, per poder desenvolupar instruments específics que facilitin el nostre treball i els dot de les garanties científiques requerides.

D'altra banda, per facilitar el desenvolupament del present estudi s'ha comptat amb la col·laboració de Fátima Mahamat Abuna El Hanafi, estudiant d'últim curs dels estudis de Grau de Psicologia de la UIB, que està fent el seu Treball de Fi de Grau (TFG) sobre aquest tema. La tutora acadèmica responsable de supervisar i tutoritzar el TFG de la dita alumna és la Dra. Carmen Borrás Sansaloni, amb la col·laboració de Miriam Kefauver Silva, Vocal de l'àrea de Psicologia Jurídica del COPIB.

Per a la recollida de dades s'ha dissenyat un formulari breu a través de la plataforma Google Forms:

ESTADO ACTUAL DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA FORENSE EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE FAMILIA EN LAS ISLAS BALEARES

Per garantir la protecció de dades, les respostes seran completament anònimes i els resultats s'utilitzaran exclusivament amb finalitats investigatives i acadèmiques.

El correu electrònic que se sol·licita per accedir a l'enquesta és una eina per regular que es respongui una sola vegada per persona a aquest qüestionari. Aquest no quedarà registrat, ni quedarà constància enlloc per preservar-ne l'anonimat.

Dades de contacte de la persona responsable del treball: juridica@cop.es