Qüestionari per a l'estudi de recerca en salut laboral i benestar organitzacional per recopilar les seves creences i opinions sobre benestar laboral i desenvolupament personal

Publicat el 20 de Novembre de 2023

Des de la Universitat Isabel I s'ha sol·licitat la col·laboració del COPIB en la difusió a professionals de la Psicologia de les Illes Balears ja que estan fent una investigació en salut laboral i benestar organitzacional amb la finalitat de recopilar les creences i opinions sobre benestar laboral i desenvolupament personal dels/ psicòlegs/gues.

Després compartiran els resultats per donar a conèixer la realitat del benestar laboral a les organitzacions espanyoles.

L'enllaç al qüestionari és: https://forms.gle/HMBaByvcyEaZmJx6A

Si es considera necessari fer alguna consulta o observació relacionada amb aquesta investigació, els col·legiats/des us podeu adreçar a: raquel.martin.rios@ui1.es.