Reunió de l´Àrea de Psicologia Clínica a la seu del Consell General de Psicologia

Publicat el 14 de Juny de 2012

Reunió de l´Àrea de Psicologia Clínica a la seu del Consell General de Psicologia

El passat 9 de juny es va celebrar a Madrid la reunió de la Coordinadora Estatal de l'Àrea de Psicologia Clínica, amb l'assistència dels representants de tots els Col·legis Oficials de Psicologia de les diferents comunitats autònomes.

En la reunió es varen abordar qüestions relacionades amb el Màster Oficial de Psicòleg General Sanitari, la celebració de les Primeres Jornades Estatals sobre la Psicologia Clínica en Atenció Primària, que tendran lloc a Madrid el pròxim dia 19 de novembre del present any i, finalment, es va abordar el tema de la creació de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut.

En relació al tema del Màster Oficial de Psicologia General Sanitària, el representant del Consell General de Psicologia en la Comissió Nacional de l’Especialitat, va explicar el contingut de la reunió celebrada amb els representants dels ministeris d'Educació i Sanitat en les quals es va informar sobre l'inici del citat màster que, segons varen assenyalar, tendrà lloc en el curs acadèmic 2013/14, no quedant definitivament establert el nombre de crèdits amb els quals finalment comptarà ni si serà requisit d'accés a l'examen PIR.

En relació al tema del Màster Oficial de Psicologia General Sanitària, el representant del Consell General de Psicologia en la Comissió Nacional de l’Especialitat, va explicar el contingut de la reunió celebrada amb els representants dels ministeris d'Educació i Sanitat en les quals es va informar sobre l'inici del citat màster que, segons varen assenyalar, tendrà lloc en el curs acadèmic 2013/14, no quedant definitivament establert el nombre de crèdits amb els quals finalment comptarà ni si serà requisit d'accés a l'examen PIR.

En relació al tema del Màster Oficial de Psicologia General Sanitària, el representant del Consell General de Psicologia en la Comissió Nacional de l’Especialitat, va explicar el contingut de la reunió celebrada amb els representants dels ministeris d'Educació i Sanitat en les quals es va informar sobre l'inici del citat màster que, segons varen assenyalar, tendrà lloc en el curs acadèmic 2013/14, no quedant definitivament establert el nombre de crèdits amb els quals finalment comptarà ni si serà requisit d'accés a l'examen PIR.