​La Secció de Neuropsicologia del COPIB, al XV Congrés del FANPSE 2024

Publicat el 25 de Març de 2024
​La Secció de Neuropsicologia del COPIB, al XV Congrés del FANPSE 2024

Els passats 7, 8 i 9 de març de 2024 va tenir lloc a Granada, el XV Congrés de la Federació de les Societats de Neuropsicologia d'Espanya (FANPSE), amb el lema: La Neuropsicologia a la Societat: Avenços i Innovació. Varen assistir a l'esdeveniment científic una desena de membres de la Secció de Neuropsicologia del Col·legi de Psicologia de les Illes Balears (SeccNPS-COPIB) en la seva modalitat presencial i en línia. El congrés ha comptat amb un programa científic variat i d'altíssima qualitat, a causa del gran nombre present de professionals de la neuropsicologia de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional, a més d’una gran varietat de comunicacions d'alta qualitat en l'àmbit científic i clínic.

Els membres de la SeccNPS han presentat una comunicació tipus pòster amb el títol: El perfil de los profesionales de la neuropsicología de las Islas Baleares. I una comunicació tipus oral amb títol: Estimulación neurocognitiva en las Unidades de Cuidados Intensivos (taula 2. Noves solucions digitals en intervenció neuropsicològica: tres experiències de recerca aplicada).

A continuació s'exposen les dades més rellevants de la comunicació sobre el perfil dels professionals de la neuropsicologia a les Illes Balears:

L'objectiu general va ser avaluar el perfil dels professionals de la neuropsicologia a les Illes Balears.

METODOLOGIA. Disseny observacional descriptiu. Hi varen participar 52 professionals de la neuropsicologia de les Illes Balears. El qüestionari constava de 24 ítems i es va realitzar en línia.

RESULTATS. Hi va haver una participació d'un 2,6% del total de psicòlegs/ogues de les Illes Balears. I un 38% dels que han referit intervenir en l'àmbit de la neuropsicologia varen contestar al qüestionari. L'edat mitjana era de 40,10 (8,78). El 75% eren neuropsicòlogues. El 79% de les respostes varen ser de Mallorca, 13% d'Eivissa i 8% de Menorca. Dades de formació i preparació: El 67% eren llicenciats/des i només un 2% eren doctorats/des. Una mitjana estimada de 2.000 hores pràctiques amb una àmplia heterogeneïtat en l'especialització, amb intervenció en l'àrea d'adults en major percentatge. El 25% només presentava l'acreditació nacional d'expert/a en neuropsicologia clínica. El 36% treballava en el sector privat, el 33% en el públic, seguit del 20% per compte propi i només un 7% en el sector concertat. L'àmbit de treball principalment és el sector privat en consultes especialitzades, seguit de fundacions/associacions i hospitals. El major percentatge es dedicaven a la clínica (avaluació, diagnòstic i tractament). El 35% dels professionals enquestats tenien una jornada menor al 25%, el 33% treballaven a temps complet, el 17% treballava entre un 25 i 50%, un 12% treballava entre el 50 i 75% i un 7% treballava en una jornada de major al 75%. El 65% dels enquestats no treballaven amb altres neuropsicòlegs. Un 81% treballaven en equips multidisciplinaris i un 87% de forma interdisciplinària. Els professionals presentaven una mitjana de 8,77 (7,30) en rang de 0 a 36 anys de vida laboral. El 37% pertanyien a la Secció de Neuropsicologia del COPIB i el 49% a societats de FANPSE. El 63% es va mostrar satisfet/a amb el seu equip de treball com a neuropsicòleg/oga. El 42% no va estar d'acord amb la remuneració que rep com a professional de la neuropsicologia.

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS. Les dades aportades han de ser considerades amb cautela, atès que varen participar menys d'un 50% dels professionals que treballen en l'àmbit de la neuropsicologia. Els professionals de la neuropsicologia tenen una formació adequada, però requereixen d'un major nombre d'hores de pràctiques per acreditar una formació sòlida. Els principals àmbits de treball és l'infanto-juvenil i adults, però hi ha una variabilitat àmplia sobre els trastorns neuropsicològics que s'aborden. L'àmbit de treball principalment és el sector privat en consulta. Hi ha una mancança de les contractacions dels professionals de la neuropsicologia en l'àmbit públic, privat i concertat. Les condicions laborals i remuneració podrien ser millorables perquè pugui tenir un impacte en el reconeixement laboral i la satisfacció personal.

Es pot concloure que, s'ofereix un perfil actualitzat dels professionals de la neuropsicologia de les Illes Balears en relació amb la seva formació i preparació, àmbit professional i funcions, condicions i satisfacció laboral. Es requereix d'una major participació per part dels professionals que treballen en l'àmbit de la neuropsicologia per tenir unes dades més fiables i consistents.