​Servei de gestió integral en les ajudes per digitalitzar la consulta de psicologia

Publicat el 3 de Juliol de 2024
​Servei de gestió integral en les ajudes per digitalitzar la consulta de psicologia

Després de la signatura de l'acord ATA Autònoms i Consell de la Psicologia d'Espanya, ATA ofereix als professionals de la psicologia un servei de gestió integral en les ajudes per digitalitzar el negoci, dins del programa Kit Digital, dirigides a tots els treballadors autònoms i empreses.

ATA realitzarà tots els tràmits burocràtics i justificatius de FORMA GRATUÏTA perquè els professionals de la psicologia puguin obtenir l'ajuda, i a més ATA posarà a disposició dels professionals de la psicologia col·legiats autònoms, consultors digitals col·laboradors que els ajudaran a triar les millors solucions per a negoci.

Aquesta solució tecnològica creada per a professionals de la psicologia autònoms, enquadrats majoritàriament en negocis de 0-2 treballadors, els ajudarà a millorar la gestió de la consulta i el posicionament en xarxes i subvencionada íntegrament pel programa Kit Digital. Aquesta solució integral inclou pàgina web amb gestió de cites, ressenyes i posicionament web.

Per a més informació s'hi inclou document explicatiu del servei que ofereix ATA.

Accés a la web per gestionar l'ajuda.