Últims dies per aconseguir l'Acreditació Nacional de psicòleg/oga expert/a en Psicologia del Trànsit i de la Seguretat per Via Extraordinària Transitòria

Publicat el 12 de Març de 2024
Últims dies per aconseguir l'Acreditació Nacional de psicòleg/oga expert/a en Psicologia del Trànsit i de la Seguretat per Via Extraordinària Transitòria

La Divisió de Psicologia del Trànsit i la Seguretat (PsTyS) del Consell General de la Psicologia impulsa la posada en marxa de l'Acreditació Nacional del/de la psicòleg/oga expert/a en Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, com a aval de competència professional en aquesta àrea i per tal de garantir un servei especialitzat que respongui a les necessitats actuals dels nostres usuaris/àries.

Per aquest motiu, informam a totes/ts les/els col·legiades/ts que l'últim termini per aconseguir l'esmentada acreditació per Via Extraordinària Transitòria finalitza el proper 10 de maig de 2024.

La diferència, en hores de formació exigides per una o altra via, és notòria:

  • Acreditació per Via Transitòria Extraordinària (fins al 10/5/2024) = 150 hores
  • Acreditació per Via Ordinària posterior (després de 10/5/2024) = 400 hores.

Així doncs, animem a tots/as els/as col·legiats/as que puguin fer-ho a aconseguir l'acreditació abans que expiri el termini. Poden sol·licitar-la aquells/es professionals que acreditin 4,5 anys d'experiència juntament amb 150 hores de formació específica (llegeixi's tots els cursos FOCAD de l'àrea, cursos de reciclatge de PXP, formació organitzada des de les àrees de trànsit dels COP o universitats).

Per a facilitar aquesta formació us recordem els cursos FOCAD disponibles de l'àrea:

  • El rol actual del/de la professional de la psicologia en el permís per punts
  • Psicologia aeronàutica
  • La psicologia del trànsit i la seguretat en la nova mobilitat
  • El/la professional de la psicologia del trànsit i de la seguretat en l'àmbit d'actuació d'un centre de reconeixement
  • El rol del/de la professional de la psicologia en l'avaluació i formació de professionals de seguretat privada

Finalment, informam que el proper dissabte 16 de març, de 10 a 12 hores, el Consell General de la Psicologia realitza una sessió informativa gratuïta i en línia sobre el nou protocol de Centres de Reconeixement (CR). Les persones interessades podran accedir a través del següent enllaç:

https://www.jornadas.cop.es/SesionInformativa/