Acreditació de Psicòleg/a Expert/a en Coaching

El coaching, com a activitat genèrica, és una disciplina que permet identificar i dissoldre els obstacles que impedeixen a la persona assolir els seus objectius, així com descobrir les noves fites del seu estat de creixement, per millorar el desenvolupament de les seves competències.

L’activitat de professionals de la psicologia a l’àmbit del coaching està experimentant una expansió creixent, té una repercussió directa en la societat i aporta prestigi com a gremi. La necessitat de vetllar pels drets de qui fa ús d’aquests serveis i la de protegir els nostres interessos professionals en aquesta matèria, exigeix a l’organització col·legial el desenvolupament d’una oferta professional de qualitat, en la que la fiabilitat tècnica i científica resti protegida.

Tenint present que les activitats de coaching estan actualment essent ofertades en el mercat per una diversitat de professionals, a on es troben psicòlegs i psicòlogues, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears ha posat en funcionamentL’ACREDITACIÓ DE PSICÒLEG/OGA EXPERT/A EN COACHING (PsEC) com a marca de qualitat accessible únicament a qui en sigui membre. L’esmentada acreditació té en compte els requeriments per a les certificacions EUROPSY aplicables en l’àmbit de la Unió Europea, i és un mitjà per assegurar el reconeixement social de la capacitació de professionals de la psicologia que apliquen les estratègies del coaching al desenvolupament de persones.

Amb això es vol:

  • Reforçar el valor afegit de qui és professional de la psicologia, que per la seva formació prèvia té especial capacitació per treballar en l’àmbit del desenvolupament de persones.
  • Promocionar la figura de les i els professionals de la psicologia entre les persones potencialment usuàries d’aquests serveis.
  • Contribuir a la formació i qualificació complementària de qui com a professional de la psicologia desenvoluparà la seva carrera professional en aquest àmbit.