Guia per a professionals del sector sanitari (AEPD)

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat una guia (jun. 2022) dirigida als professionals del sector sanitari. El document aborda qüestions freqüents com la legitimació per a tractar dades de salut, qui pot accedir a la història clínica i en quins casos, la responsabilitat i obligacions derivades d'aquests tractaments, així com la gestió dels drets dels pacients o de les situacions que puguin implicar comunicació de dades a tercers.

Guia per a professionals del sector sanitari (AEPD)