Borsa de Treball

Accés a Borsa de Treball

L'any 1996 el COPIB va començar a oferir el servei de la borsa de treball, amb l'expectativa de donar als demandants de col·locació, una ajuda útil en la tasca de recerca de professionals especialitzats en les diferents àrees de treball.

El moviment de les ofertes i demandes ha demostrat la seva necessitat i en ocasions fins i tot s'han superat les expectatives de l'organització pel que fa a les demandes i ofertes de treball.

La prioritat en aquest moment és la de crear una base de dades actualitzada dels diferents demandants, que tengui en compte la informació suficient per donar una resposta ràpida a les ofertes del mercat laboral.

Aquesta és la millor forma de capitalitzar el potencial professional del grup de psicòlegs que oferim els nostres serveis.

La borsa de treball, juntament amb el bon ús de la Guia de Recursos psicològics, són els millors instruments per cobrir la demanda de serveis psicològics des del mercat laboral, fomentant l'ocupació.

El Col·legi és un bon mediador entre l'oferta actualitzada i la demanda de serveis específics. El primer pas d'aquest servei va ser l'estandardització del model de currículum, amb la finalitat de facilitar la recerca del perfil demandat.

En aquest sentit cal recordar que és imprescindible l'actualització dels vostres currículums, així com la revisió anual de les sol·licituds a la borsa de treball.