La Comissió de Recursos Humans del SNS publica uns criteris per atendre les demandes de Registre Sanitari dels Psicòleg

La Comissió de Recursos Humans del SNS, amb data de 29 de juliol de 2014, ha aprovat un Acord interpretatiu definitiu sobre diversos aspectes de la modificació inclosa en la Directiva final octava de la llei 3/2014, de 27 de març, de Defensa dels drets dels Consumidors i Usuaris, per la qual es modifica la Disposició Addicional setena de la Llei 33/2011, de Salut Pública sobre Psicòlegs en l'àmbit assistencial.

Amb això, es pretén establir un acord per aplicar la llei de forma uniforme en les diferents comunitats autònomes. Entre aquests acords destaca el següent:

  • El registre haurà d'incloure no solament als titulars dels centre sinó també als psicòlegs que treballen en ell.
  • Els psicòlegs que es trobin inscrits en aquest registre podran seguir exercint com a psicòlegs sanitaris amb posterioritat al 5 d'octubre, sense necessitat d'estar en possessió del títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària.
  • S’aplicaran els mateixos criteris a les sollicituds d'inscripció d'unitats de psicologia que s'hagin presentat amb anterioritat al 6 d'octubre de 2014, encara que no existeixi una resolució definitiva sobre aquest tema.

Per a la vostra informació vos adjuntam l'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut pel qual es determinen criteris interpretatius comuns respecte als requisits formatius i els drets adquirits dels psicòlegs que vénen realitzant activitats sanitàries a l'empara del previst en la Disposició Addicional Setena de la llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.