Preguntes i respostes sobre l'exercici professional de la psicologia a Espanya, després de l'aprovació de la Llei de Consumidors

Com ja sabeu, el passat 28 de març, el BOE va publicar una ampliació de la regulació sanitària de la Psicologia, inclosa en la disposició final octava de la Llei 3/2014 sobre la defensa dels consumidors.

Davant els interrogants que suscita la regulació de l'exercici professional de la Psicologia a Espanya, Infocop Online ha publicat, una sèrie de preguntes i respostes realitzades per l'Organització Collegial, que tenen per objectiu aclarir els dubtes existents pel que fa a aquest tema.

Per a la vostra informació, vos enviam l'enllaç on podreu trobar les preguntes i respostes sobre l'exercici professional de la Psicologia a Espanya, després de l'aprovació de la Llei de Consumidors, que esper sigui del vostre interès.

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5074&cat=9