Propostes del COP a l'Avantprojecte de Llei de condicions bàsiques per a la igualtat en l'accés i el gaudi dels serveis socials

Propostes del Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia a l'Avantprojecte de Llei de condicions bàsiques per a la igualtat en l'accés i el gaudi dels serveis socials