PsyPocket

EL COPIB ofereix a tots els/les professionals de la Psicologia balears col·legiats/des realitzar intervencions online, de manera gratuïta, a través de la plataforma PsyPocket

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ofereix de manera gratuïta als seus col·legiats i col·legiades la possibilitat de fer intervencions professionals de telepsicologia en línia de forma segura, a través de la plataforma PsyPocket.

L'accés i l'ús de l'eina és possible gràcies a l'acord del Col·legi amb el Consell General de la Psicologia d'Espanya (COP), que va contractar els serveis de la plataforma PsyPocket per afavorir la pràctica professional segura en aquests temps.

PsyPocket és una eina tecnològica que, a més de les funcions de videoconferència xifrada d'alta qualitat, inclou el maneig de l'agenda i l'enviament de missatgeria instantània xifrada complint amb la reglamentació i les mesures de seguretat per garantir la protecció de dades dels usuaris .

El COPIB, a través del Consell General de COPs, facilita a tots els col·legiats i col·legiades, els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball en línia, adequant-se als nous temps ia les necessitats tant del nostre col·lectiu com dels usuaris i pacients.

El/la professional de la Psicologia que estigui interessat a utilitzar aquest recurs s'ha de donar d' alta a la web del Consell General de la Psicologia, habilitada a aquest efecte, i emplenar un formulari amb les vostres dades personals, e-mail, número de col·legiat/ada i col·legi professional al qual estigui adscrit/a. La sol·licitud s'ha de fer des d'una adreça professional de correu que us identifiqui com a col·legiat/ada (cop.es o copc.cat).

Per a registrar-te en la plataforma punxa en la imatge: