SOAP (Servei d’Orientació a Professionals de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són:

Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius a l’inici de l’exercici de la professió, de cara a les noves persones col·legiades (temes relatius a l’inici de l’activitat de despatx, obligacions fiscals, procediments administratius, etc.).

Informació sobre les diferents àrees de treball (tant les tradicionals com les noves àrees en desenvolupament).

Orientacions sobre altres serveis generals a l’abast a la xarxa comunitària, sobre informació i orientació per a la col·locació.

Orientació sobre la formació que es dóna al COP, recollir informació sobre noves necessitats de formació i fer les propostes adients a la Junta Rectora del COPIB.

Informació sobre l’activitat del COPIB, els serveis i programes que es duen a terme i formes d’accés.

Orientació sobre nous texts de Lleis que tenen relació amb la professió.

El Servei d’Orientació i Atenció a Psicòlegs va començar el seu funcionament
el mes de març de 2000.