SOAP (Servei d’Orientació a Professionals de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són:

  • Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius a l’inici de l’exercici de la professió, de cara a les noves persones col·legiades (temes relatius a l’inici de l’activitat de despatx, obligacions fiscals, procediments administratius, etc.).
  • Informació sobre les diferents àrees de treball (tant les tradicionals com les noves àrees en desenvolupament).
  • Orientacion sobre altres serveis generals a l’abast a la xarxa comunitària, sobre informació i orientació per a la col·locació.
  • Orientació sobre la formació que es dóna al COP, recollir informació sobre noves necessitats de formació i fer les propostes adients a la Junta Rectora del COPIB.
  • Informació sobre l’activitat del COPIB, els serveis i programes que es duen a terme i formes d’accés.
  • Orientació sobre nous texts de Lleis que tenen relació amb la professió.

El Servei d’Orientació i Atenció a Psicòlegs va començar el seu funcionament el mes de març de 2000.