Psicologia Jurídica

Vicente Alcántara Aceituno

Vicente Alcántara Aceituno

Vocal de Psicologia Jurídica

Col. B-02053

Email: juridicacopib@cop.es

Documents d'interés


14/02/22
Construcció i validació d'una eina de classificació i de valoració del risc de radicalisme violent en l'àmbit penitenciari

14/02/22
Protocol per a la declaració de la víctima per videoconferència al plenari per evitar la seva "victimització secundària"

15/09/21
Guia de bones pràctiques sobre l’accés a la Justícia de les persones amb discapacitat

07/09/21
VI Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte

24/05/21
Pautes d'actuació en casos d'abús i explotació sexual de nens, nenes i adolescents a Euskadi

01/07/19
Instrumentos internacionales de justicia juvenil restaurativa

12/12/18
Criterios generales que debe cumplir un informe psicológico

05/12/18
Abuso y discapacidad intelectual. Orientaciones para la prevención y la actuación.

01/06/18
Guía de buenas prácticas: Evaluación psicológica forense de los abusos y maltratos a niños, niñas y adolescentes

25/09/17
Document d'interès: Informe sobre l’estat dels drets humans de les persones amb trastorns mentals a Espanya

01/09/17
Los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema

04/04/16
La Vocalia de Psicologia Jurídica del COPIB us informa sobre la revista de Victimologia

05/05/14
Estudio sobre la Escucha y el interés superior del menor. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia

01/11/13
Protocolo de actuación ante los abusos sexuales y la violencia doméstica y de género a personas con discapacidad intelectual

01/11/13
Valórame: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia en Andalucía

05/10/13
Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP)

01/04/13
Best practice guide for drafting forensic psychological reports on child custody and visiting schedules in cases of gender violence

01/09/12
Guía de Recursos para la prevención y atención del abuso y la explotación sexual infantil

02/01/12
Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre declaraciones de menores víctimas de abusos sexuales.

05/04/09
Guía de buenas prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales sobre custodia y régimen de visitas de menores