Constitució del Grup de Treball de resolució de conflictes dins l’àmbit familiar

El passat dia 23 de novembre de 2015, la Junta de Govern del COPIB va aprovar la creació d’un grup de treball que sorgeix de la motivació per estudiar i dinamitzar temes i àrees que reflecteixin la situació actual de la Psicologia.

GRUP DE TREBALL:
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DINS L’ÀMBIT FAMILIAR

Coordinadora:

Mª Magdalena Villalonga Ramis (col·legiada B-00640).

Objectius:

  • Treballar eines de resolució de conflictes familiars des de diferents models d’intervenció adequant-les al tipus i nivell de conflicte.

Activitats:

  • Reunions de coordinació.
  • Elaborar un protocol de decisió d’intervenció amb famílies en crisi.
  • Analitzar la funció de professionals de la psicologia en la resolució de conflictes familiars.
  • Oferir opcions de formació dins l’àrea de resolució de conflictes familiars.