Guía clínica sobre el <em>Ciberacoso para profesionales de la salud</em>La Societat Espanyola de Medicina de l'Adolescència (SEMA), l'Hospital Universitari de La Paz de Madrid, red.es, en col·laboració amb un grup multidisciplinari d'experts, format per psicòlegs, pediatres, psiquiatres, educadors, tecnòlegs i advocats, han elaborat la Guía Clínica sobre el Ciberacoso para Profesionales de la Salud. És la primera guia específica de ciberassetjament publicada a Espanya i desenvolupada per al seu ús des dels Centres de Salut.

A Espanya el percentatge de ciberassetjament escolar s’aproxima al 5%, amb una incidència de casos que augmenta any rere any. Encara que no és una xifra elevada en comparació de la prevalença de la resta de riscs associats a l'ús sense control de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per nins i adolescents; ho és si es té en compte que és el que major afectació referida exerceix en els menors. És un estrès 24x7 (24 hores, els 7 dies de la setmana), a diferència de l'assetjament cara a cara, la qual cosa augmenta considerablement el risc de depressió i suïcidi, a més d'altres repercussions clíniques.

La guia incideix al seu torn en el grooming, una modalitat d'assetjament, en la qual aquest és exercit per un adult, “per establir una relació i un control emocional sobre un menor amb la finalitat de preparar el terreny per al seu abús sexual”.

En definitiva, cerca ser una guia senzilla i completa per als sanitaris, que pretén augmentar i millorar la informació, prevenció, detecció i intervenció en casos de ciberassetjament, amb orientació tant a nivell de salut, familiar i judicial.

Ciberacoso para profesionales de la salud