Vocalia de Psicologia Clínica. Documentació: Actualització de la Guia NICE sobre trastorn bipolarVos informam que s’ha dipositat a la Vocalia de Psicologia Clínica del web del COPIB la documentació següent: ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA NICE SOBRE TRASTORN BIPOLAR per si és del vostre interès.

L'Institut Nacional d'Excel·lència per a la Salut i les Cures (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) ha publicat la guia de pràctica clínica sobre el Trastorn Bipolar (CG185). Aquesta guia recull les últimes evidències per a la identificació, avaluació i tractament del trastorn bipolar en adults, nins i joves als serveis d'Atenció Primària i Secundària, actualitzant la guia anterior, publicada l'any 2006.

banc

En una nota de premsa, els autors de la Guia adverteixen que des de la publicació de l'última guia del NICE s'han produït importants avanços. “Ara sabem més sobre l'efecte dels fàrmacs i els tractaments psicològics i la seva prestació per a adults i adolescents”, ha afirmat R. Morris, un dels autors del manual. Referent a això, els autors del text insisteixen a apuntar que existeixen tractaments eficaços i que si l'avaluació i la detecció es realitzen primerencament, les persones amb trastorn bipolar poden dur una vida normalitzada.

D'acord amb l'evidència disponible, la nova guia del NICE estableix que els adults amb trastorn bipolar han de tenir accés a tractament psicològic adaptat específicament per a la seva condició i basat en manuals recolzats en l'evidència, així com a teràpies psicològiques d’“alta intensitat”, entre les quals s'inclou la teràpia cognitivo-conductual, la teràpia interpersonal o la teràpia conductual de parella.

Així mateix, la nova guia estableix com una prioritat en les recomanacions del tractament la necessitat de donar suport als cuidadors, reconeixent el desgast psicològic que suposa la convivència amb una persona amb trastorn bipolar. En aquesta línia, la guia assenyala la necessitat d'incorporar de manera protocolitzada l'avaluació en salut mental dels familiars propers, així com la necessitat d'abordar amb ells la importància de l’autocurai el maneig de les possibles recaigudes.

Per accedir a la guia del NICE sobre Trastorn Bipolar, clicau en el següent enllaç:

Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care