Celebració del dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i maltractament en la vellesa

Publicat el 16 de Juny de 2011

Ahir, dia 15 de juny es va celebrar en tot el món, des de 2006, el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa. L'objectiu de la trobada és "crear una consciència social i política de l'existència del maltractament i abús produït a les persones ancianes, com alguna cosa inacceptable, que presenta múltiples formes, i que es pot prevenir". Constitueix una invitació a governs, institucions educatives i de la salut, organitzacions civils i a tota la comunitat a unir-se en una jornada d'aprenentatge i comprensió sobre l'abús a persones grans, a través de programes voluntaris i educacionals, esdeveniments artístics i culturals i qualsevol altra acció que ajudi a cridar l'atenció sobre les situacions d'abús i maltractament, així com per a comprendre que poden prevenir-se. La Llei de Dependència pot fer molt per millorar la situació d'aquests cuidadors, per donar-los un "respir" i, amb això, actuar sobre un dels principals factors de risc del maltractament de persones grans en la família.

Però, què podem aportar els professionals de la Psicologia en l'avaluació i abordatge del maltractament a les persones grans? De quina manera aquesta disciplina pot contribuir a la lluita contra aquesta problemàtica? L'amplitud de camps d'acció de la Psicologia ens ofereix un marc inigualable en diferents àmbits (prevenció, detecció i intervenció), pot ajudar-nos, fins i tot, a intentar comprendre els processos bàsics que estan actuant en aquests casos. Alguns exemples comentats per la nostra companya Isabel Iborra del Centre Regna Sofia (Centre d'estudi de la violència, València), perquè ens serveixi de reflexió i línies de treball, serien:

• Quant a prevenció, per exemple, els psicòlegs escolars poden fer molt en la lluita contra certs estereotips (com la discriminació per l’edat) i creences culturals (com la normalització/acceptació de la violència per a la consecució de les finalitats) que sentin la base per al cultiu d'aquest problema.

• Quant a detecció, els psicòlegs forenses, legals o clínics poden fer molta llum (col·laborant principalment amb jutges i magistrats) en la identificació de diversos tipus de maltractament (abús sexual i maltractament emocional, per exemple) que, en no tenir uns indicadors físics clars (com els pot tenir el maltractament físic o la negligència), queden més ocults i són més difícils de contrastar.

• Quant a intervenció, és indubtable la necessitat d'un important percentatge de víctimes de violència de rebre teràpia per superar les conseqüències psicològiques del maltractament sofert; és aquí on entren en acció els psicòlegs clínics.

Com recordareu, des del nostre Col·legi, el passat dia 6 d'abril es va presentar la “Guia per a la prevenció, detecció i actuació, davant el maltractament a persones grans a Mallorca” però cal seguir treballant. Vos convido a participar en la vocalia d'Envelliment, amb les vostres iniciatives, recordant que podem anar formant grups de treball monogràfics, que puguin contribuir a cuidar la dignitat de les persones grans.