El COPIB assisteix a la reunió de seguiment del Grup d'Estudis de Prostitució de les Illes Balears (GEPIB)

Publicat el 23 de Maig de 2023

La sotssecretària de la Junta de Govern del COPIB, Ana María Madrid, va participar el passat divendres 12 de maig en la reunió mensual que realitza el Grup d'Estudis de Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), per fer un seguiment dels projectes que impulsa. En la reunió, que es va celebrar a través de la plataforma WEBEX, també hi varen participar representants de l'IBD, Casal Petit, Creu Roja, Metges del Món Balears, Fundació Amaranta, Consell de Mallorca, ajuntament de Palma i ajuntament de Calvià.

Entre els assumptes més destacats que es varen abordar, la representant de l'IB Dona va explicar que el projecte de la Comissió estatal d’estudi i prostitució deslocalitzada ha quedat paralitzat momentàniament per un problema de falta de personal, tot i que va assegurar que es reprendrà una vegada es completi la plantilla tècnica.

Per la seva banda, la tècnica de Cort va explicar que l'Estudi d’estudi i prostitució deslocalitzada a Palma es realitzarà finalment amb la col·laboració del GIFES i de la UIB per explorar els espais digitals que conformen la porta d'accés a la prostitució deslocalitzada a Palma i obtenir una radiografia d'aquesta realitat. La previsió és que el treball es pugui finalitzar sobre el 31 d'octubre d'enguany.

De manera específica, amb aquest estudi es pretén: dimensionar i conèixer els principals espais digitals de prostitució a Palma; identificar i analitzar els perfils anunciants, condicions, requisits i tendències (llocs de trobada, serveis o pràctiques de risc, tarifes...); establir un mapa d'ubicacions dels anuncis (geolocalització de la prostitució); analitzar les plataformes de consumidors de prostitució; identificar les agències, qui i com, intervenen en la prostitució deslocalitzada; i establir les bases metodològiques per conèixer, analitzar i aprofundir en les vulnerabilitats i necessitats de les persones en prostitució deslocalitzada.

L'objectiu últim és obrir una nova línia d'actuació d'acord amb els nous contexts i la realitat de la prostitució actuals.

Les institucions representades al GEPIB (IBD, consells i administracions locals) es varen comprometre a presentar el balanç d'aquests quatre anys de gestió en la propera reunió, que també debatrà els reptes i objectius per a la propera legislatura.

Abans de finalitzar la reunió, es va comentar la necessitat de crear i mantenir un espai web del GEPIB que sigui dinàmic i que permeti penjar materials, documents i estudis perquè les persones interessades puguin consultar-los.