El COPIB reclama accions de prevenció adreçades a les generacions més joves, per corregir les desigualtats històriques entre dones i homes

Publicat el 8 de Març de 2023
El COPIB reclama accions de prevenció adreçades a les generacions més joves, per corregir les desigualtats històriques entre dones i homes

En aquests dies, parlam sobre la igualtat real, les diferents bretxes que continuen afectant les dones i els mitjans per superar-les. Tot això, emmarcat en un inici d'any tràgic, en el qual han estat assassinades 9 dones, deixant 13 nins, nines i adolescents orfes. La prevenció i la sensibilització són determinants a l'hora d'assolir la igualtat real. Per això, aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) posa el focus en la implantació d'accions de prevenció adreçades a les generacions més joves, que permetin corregir les històriques desigualtats entre dones i homes.

És innegable que s'han produït poderosos avenços en matèria d'igualtat al nostre país, però el corrent transformador està frenant, quan no retrocedint. Segons dades de diferents estudis recents del Centre Reina Sofia d'Adolescència i Joventut, el percentatge d'homes joves (de 15 a 29 anys) que es consideren feministes ha disminuït des d'un 37,3% a un 32,8% entre el 2019 i el 2021. Un de cada cinc creu que la violència de gènere no existeix o que és un invent ideològic, i un de cada deu nega les desigualtats de gènere.

Així mateix, un de cada deu homes joves assegura que "ser un home de veritat" suposa que ha de tenir l'última paraula. És la mateixa proporció que viu la masculinitat d'una manera alineada amb les idees més masclistes que justifiquen l'ús de violència o la prostitució. Aquestes mateixes investigacions assenyalen que la joventut que s'identifica amb la masculinitat hegemònica tradicional presenta pitjors indicadors de salut mental, manifesta menors nivells de felicitat i experimenta una major pressió social.

Molts joves es qüestionen aspectes de la masculinitat més tradicional, però es requereix d'accions específiques, professionals i transversals per acompanyar-los en aquest procés. És imprescindible conscienciar sobre la realitat de les violències masclistes, les seves manifestacions i les seves conseqüències, una problemàtica greu que afecta també moltes adolescents. Perquè igual que parlam de la necessitat de deconstruir els prejudicis i estereotips masclistes, cal construir diferents models de relacionar-nos, combatre el negacionisme de la violència de gènere, fomentar actituds i conductes més respectuoses i lliures de violència.

En aquesta important tasca, la socialització en igualtat des de la infància permetrà desterrar els rols, estereotips i prejudicis de gènere, construccions socials que sustenten la desigualtat i les seves repercussions. Però, a més de la família, un altre important agent socialitzador són els centres educatius. La coeducació, és a dir, l'educació en igualtat per evitar les discriminacions o desigualtats per motiu de gènere, és essencial per desmuntar les bases de la desigualtat en el principal context en què es relacionen els infants i adolescents, les seves escoles, col·legis i instituts.

Cal invertir en prevenció a través dels recursos i instruments d'educació i socialització per tal d'eliminar els comportaments i actituds sexistes en totes les etapes educatives. Des del COPIB apostam per la figura del psicòleg o la psicòloga educativa com la ideal per desenvolupar aquesta tasca en els centres escolars, en els quals s'abordin aspectes com l'educació sexual i emocional, la igualtat, la prevenció i intervenció en violència de gènere, etc. Perquè només educant en igualtat des de la infància aconseguirem superar el masclisme en la societat.